15 april 2018 - Muziek bi'j de Naobers - Doetinchem

15-04-2018 13:00

14.00u./ 15.00u./ 16.00u. Zondagmiddag. Huiskamerfestival op 15 locaties ! Wij spelen telkens een half uur op adres: Slotlaan 73. Entree: vrije gift. Ev. reserveren kan bij Sjaak Leijtens: tel 06 4061 9516. Meer info: www.muziekbi-jdenaobers.nl