2 februari 2020 - Muziek bij de Buren - Arnhem

02-02-2020 13:00

Wij spelen 3x een half uur bij tangoschool "Flor de Fango". Weezenstraat 5a. www.flordefango.nl  Voor exakte tijden zie de website van Muziek bij de Buren: www.muziekbijdeburen.nl