7 april 2019 - Muziek bi'j de Naobers - Doetinchem

07-04-2019 13:00

Zondagmiddag. Huiskamerfestival op meerdere adressen. Wij spelen 3x een half uur op het adres: Slotlaan 73.   Entree: vrije gift. Meer info : www.muziekbi-jdenaobers.nl